Vektori i rasteri

Vektorska grafika je geometrijsko oblikovanje tj. način prikaza temeljen na matematičkim oblicima. Sami geometrijski oblici zajedno daju nam npr. logotip, grafiku, crteže i ne gubi na kvaliteti prilikom uvećavanja za npr. jumbo plakate.

Rasterska grafika tj. bitmapa je skup piksela. Kvalitetu bitmape određuje ukupan broj piksela (rezolucija), kao i broj vrijednosti za svaki pojedinačni piksel (dubina boje). Rasterska grafika gubi na kvaliteti prilikom povećavanja.

Kod izrade logotipa ili crteža tj. za vektorsku grafiku koristim Adobe Illustrator, a za obradu fotografija (bitmap-a) koristim Adobe Photoshop. Za prijelom dokumenata koristim Adobe InDesign. Moja radna iskustva s Adobe programima sežu još iz 2001. kada sam bila predavač u informatičkoj školi za obrazovanje odraslih na programu Grafički dizajn, a od tada sam napravila cijeli niz monografija, letaka, knjiga, časopisa…

Foto: Microsoft Designer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *