Cijene Vašeg rent asistenta

Web administracija 17 € / h Izrada jednostavnih web stranica na upit Izrada AI generiranih video prezentacija* Ponuda na www.aiprezentacije.com Grafički dizajn i prijelom za tisak** od 15 € / h do 20 € / h Uredska administracija na daljinu i na lokaciji klijenta*** od 15 € / h do 20 € / h Izrada…

Saznaj više